Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest dwuetapowy, etap pierwszy odbywa się w pięciu okręgach:

 1. krakowskim – Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, dr Karol Dudek-Różycki
 2. nowotarskim – I LO w Nowym Targu, pl. Krasińskiego 1, mgr Justyna Pałka
 3. olkuskim – I LO w Olkuszu, ul. Polna 8, mgr Janina Lasota
 4. tarnowskim – VII LO w Tarnowie, ul. Staszica 8, mgr Bożena Szczucińska-Ślęzak
 5. wadowickim – I LO w Wadowicach, ul. Mickiewicza 16, mgr Janina Mleczko

Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemii UJ.

Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci nagrody książkowe. Ponadto laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrównoważonego rozwoju.

W skład komitetu organizacyjnego Konkursu wchodzą pracownicy Wydziału Chemii UJ:

Przewodniczący: dr Karol Dudek Różycki

Członkowie Komitetu: dr hab. Joanna Hetmańczyk, dr hab. Agnieszka Kyzioł, dr hab. Elżbieta Szostak, dr Paweł Broś, dr Iwona Maciejowska, dr Ewa Odrowąż, dr Michał Płotek, dr Justyna Polaczek, dr Grzegorz Stopa, dr Marcin Tomala, mgr Lidia Michalska

Do roku 2013/14 przewodniczącą komitetu organizacyjnego Konkursu była dr Zofia Kluz, a w latach 2014-2018 dr Ewa Odrowąż.

Patronat nad Konkursem objęli:

 • JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
 • Dziekan Wydziału Chemii UJ prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
 • Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Partnerem Konkursu jest Miasto Kraków