Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na całoroczne warsztaty dla maturzystów

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja procedury rejestracji na warsztaty całoroczne z chemii.

W celu rejestracji na warsztaty należy:

  1. Dokonać wpłaty na konto Wydziału Chemii UJ (w celu uzyskania danych do przelewu proszę napisać maila na adres maturauj@chemia.uj.edu.pl

Wpłaty należy dokonać tytułem Chemia dla maturzystów

 2. Wysłać na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl:

Wyjaśnienie do formularza RODO:

zgodę nr 1 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika warsztatów) wypełnia każdy uczestnik warsztatów – jeżeli uczestnik w momencie zapisu na warsztaty nie jest pełnoletni to ta część formularza musi zostać dodatkowo podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego;

zgodę nr 2 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, z której konta bankowego dokonano wpłaty za warsztaty) należy wypełnić tylko wtedy, kiedy przelewu dokonuje inna osoba niż uczestnik warsztatów; oznacza to, że jeżeli za uczestnika warsztatów przelewu dokonuje rodzic, opiekun prawny, kolega/koleżanka lub nauczyciel to w tej części musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowy – jest to konieczne ponieważ wraz z przesłaniem potwierdzenia przelewu otrzymujemy w mailu dane osobowe płatnika

Na zajęcia uczniowie mogą rejestrować się indywidualnie, w grupie lub za pośrednictwem nauczycieli chemii.

Osoby zainteresowane otrzymaniem imiennej faktury informujemy, że jest to możliwe tylko w momencie zapisu. Prosimy o zgłaszanie potrzeby wystawienia faktury w tym samym mailu, w którym przesyłacie Państwo potwierdzenie przelewu.