Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy konkursu w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,
informuję, że nagrody wraz z dyplomami będą wysłane do wszystkich, którzy nadesłali formularze po koniec przyszłego tygodnia tj. w okolicy 22.05 proszę oczekiwać przesyłki do 30 maja 2020 w razie gdyby do tego czasu nie dotarła -proszę o kontakt.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
w związku z panującą w naszym kraju sytuacją uroczyste wręczanie nagród zostaje odwołane.
W związku z tym sposób postępowania przedstawia się następująco:
1. Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich laureatów klas III, którzy chcą skorzystać ze swoich uprawnień do wyboru indeksu na kierunkach studiów prowadzonych  przez Wydział Chemii UJ o wypełnienie deklaracji wyboru kierunku studiów i odesłanie jej w formie edytowalnej na adres konkurs@chemia.uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie 22.04.2020. Przypominam, że deklaracja i tak wymaga rejestracji laureata przez system rekrutacyjny UJ w stosownym czasie. W pliku wskazujemy kolejność wyboru kierunku, jeśli któryś kierunek nas nie interesuje, nie wpisujemy przy nim żadnej cyfry. Przykład wypełnienia znajduje się w deklaracji.
2. Każdy laureat - zarówno z klas II jak i III aby otrzymać dyplom i nagrodę, z przyczyn formalnych musi wypełnić dokument - "odbiór nagrody", dokument wydrukować, podpisać i przesłać skan lub zdjęcie dokumentu na adres konkurs@chemia.uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie 22.04.2020. Jeśli ktoś nie posiada drukarki proszę o odręczne napisanie analogicznego dokumentu.  Osoby, które nie wypełnią deklaracji, z przyczyn formalnych nie będą mogły otrzymać nagrody, a na adres szkół zostanie przesłany tylko dyplom.  
3. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.
 
Z poważaniem
Karol Dudek-Różycki
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista laureatów konkursu:
 
 
Wyniki etapu finałowego:
W związku z panującą sytuacją ale biorąc pod uwagę potrzeby uczestników informujemy, że internetowy wgląd do prac jest możliwy w następujących terminach:
27.03.2020 9:00-9:30;
27.03.2020 15:00-15:30.
Uczeń musi mieć dostęp do kamery internetowej (może korzystać z tej z telefonu) oraz posiadać dokument tożsamości. 
W tych godzinach uczeń może połączyć się przez aplikacje ZOOM.
Aby móc uczestniczyć we wglądzie do prac uczeń musi dołączyć do kolejki oczekujących w godzinach 9:00-9:05 (dla porannego spotkania), oraz 15:00-15:05 (dla popołudniowego spotkania).
 
Link do spotkania porannego:
https://zoom.us/j/671544013
Meeting ID: 671 544 013
 
Link do spotkania popołudniowego:
https://zoom.us/j/690766143
Meeting ID: 690 766 143
 
Imienna lista laureatów i wyróżnionych będzie ogłoszona w przyszłym tygodniu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod poniższymi linkami znajdują się listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

klasy 2

klasy maturalne

---------------------------------------------------------------------------------------------------

wyniki klasy 2

wyniki klasy maturalne

Wgląd do prac możliwy jest w następujących terminach:
14.01.2020 w godzinach 9:00-9:30;
16.01.2020 w godzinach 12:00-12:30;
17.01.2020 w godzinach 8:30-9:00.
Wgląd odbywa się na Wydziale Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, w pokoju C0-02.
Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do etapu II.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Etap I - 7.12.2019 - etap odbywa się w okręgach

Etap II - 7.03.2020 - etap odbywa się na Wydziale Chemii UJ

  • klasy maturalne - godz. 10:00
  • klasy drugie - godz. 13:00

Zakończenie konkursu i rozdanie nagród:
18.04.2020 godz. 10.00, Wydział Chemii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 2