Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakres materiału obowiązującego w Konkursie Wiedzy Chemicznej

Na obu etapach zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Klasy II

Etap I:

 1. Podstawa programowa – III etap edukacyjny (gimnazjum)
 2. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
 3. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2 i 3 wymagań szczegółowych:

 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
 3. Wiązania chemiczne.

Etap II

zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz punkty 5, 6 podstawy programowej

Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
Reakcje utleniania i redukcji.

Klasy maturalne

Etap I:

 1. Podstawa programowa – III etap edukacyjny (gimnazjum)
 2. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
 3. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wymagań szczegółowych

 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
 3. Wiązania chemiczne.
 4. Kinetyka i statyka chemiczna.
 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
 6. Reakcje utleniania i redukcji.
 7. Metale.
 8. Niemetale.

Etap II

zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz punkty 9 – 16 wymagań  szczegółowych (całość materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym)

9. Węglowodory
10.  Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
11.  Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.
12.  Kwasy karboksylowe.
13.  Estry i tłuszcze.
14.  Związki organiczne zawierające azot.
15.  Białka.
16.  Cukry.