Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenia

Koszt uczestnictwa ucznia: 15 zł

Do dnia 30 września nauczyciel musi zarejestrować chęć uczestnictwa w Olimpiadzie jego uczniów, korzystając z formularza dostępnego poniżej podając ilość uczniów, która pod jego opieką weźmie udział w Olimpiadzie. Jeśli w szkole pracuje więcej niż 1 nauczyciel, to każdy nauczyciel chemii indywidualnie rejestruje swoich uczniów (nie ma ograniczenia w liczbie uczniów zgłaszanych przez nauczyciela bądź szkołę).

Jedna szkoła może być zarejestrowana przez więcej niż jednego z nauczycieli. 

Do dnia 10 października, nauczyciele powinni opłacić udział uczniów, których liczbę zgłosili do udziału w Olimpiadzie.

 

Uczestnicy Olimpiady rejestrują się indywidualnie korzystając z formularza dostępnego na stronie olimpiady, w okresie między 11 a 20 października. W przypadku osób poniżej 18 roku życia robią to za nich ich przedstawiciele ustawowi.

 

 

 

Opłatę należy uiścić na konto:
Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001

Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój C0-11