Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Arkusze

Poniżej zamiszeczamy arkusze próbnej matury z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim z poprzednich lat, arkusze diagnoz wrześniowych oraz zrealizowane przez nas omówienia arkuszy pokazowych i próbnych CKE oraz wyd. Nowa Era.

 

Diagnoza odbyłą się w formie testów online.

Webinarium omawiające wybrane zadania diagnozy

Linki do testów:

1. Atom, cząsteczka i wiązania chemiczne:

https://www.edukator.pl/.../132-a084208f-e408-2c77-9578...

2. Systematyka związków nieorganicznych i właściwości pierwiastków bloków s, p i d:

https://www.edukator.pl/.../132-9e5336f3-180a-0718-b96b...

3. Obliczenia chemiczne:

https://www.edukator.pl/.../132-319ba079-4ba5-1460-bb76...

4. Stan równowagi chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych:

https://www.edukator.pl/.../132-5ac8abe5-e086-d498-8349...

5. Reakcje utlenienia i redukcji oraz elektrochemia:

https://www.edukator.pl/.../132-ce700175-9c36-6ab6-bcd8...

6. Kinetyka chemiczna i termochemia:

https://www.edukator.pl/.../132-a4154cec-fda6-1b6c-bc6b...

7. Węglowodory:

https://www.edukator.pl/.../132-13a597d4-3b6d-a5b3-95ff...

8. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów:

https://www.edukator.pl/.../132-357b44c0-4991-6266-bd6e...

9. Związki zawierające azot i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów:

https://www.edukator.pl/.../132-bd402b31-3976-0bf0-8d4f...