Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na III Uczniowską Konferencję Młodych Chemików

Szanowni Państwo,

aby wziąć udział w konferencji konieczne jest spełnienie następującej procedury rejestracyjnej:

 1. ETAP 1. Rejestracja drużyny przez nauczyciela w okresie 19 września 2023 godz. 12:00 - 30 września 2023 (lub do wyczerpania miejsc). Limit miejsc został osiągnięty - rejestracja zamknięta!
 2. ETAP 2. Rejestracja ucznia. Rejestracja poszczególnych uczestników - uczniów od 1 października 2023 do 10 października 2023. Każdy uczeń wypełnia indywidualnie formularz rejestracyjny. W odpowiedzi nie otrzymacie Państwo żadnego maila potwierdzającego.
  LINK DO FORMULARZA
 3. Przesłanie abstraktu posteru - do 29 października 2023 (na adres konferen@chemia.uj.edu.pl).
 4. Przesłanie posteru w postaci pliku pdf do 29 października 2023 (na adres konferen@chemia.uj.edu.pl).
 5. Do 15 listopada 2023 zostanie ogłoszona lista 10 najlepszych posterów, które wezmą udział w rozgrywce finałowej.

Uwagi:

 • formularz rejestracyjny Etapu 1. wypełnia nauczyciel;
 • formularz rejestracyjny Etapu 2. musi wypełnić osobno każdy uczeń;
 • każdy zespół musi składać się co najmniej z dwóch i co najwyżej z trzech uczniów - zgłoszenie większej liczby uczniów będzie jednoznaczne z automatyczną dyskwalifikacją drużyny;
 • każdy nauczyciel zgłasza tylko jedną drużynę z danej szkoły;
 • jedna szkoła może wystawić więcej niż jedną drużynę, ale każda drużyna musi mieć innego opiekuna;
 • każda zgłoszona grupa zobowiązana jest do przygotowania prezentacji posterowej;
 • sugerowany wymiar posteru to format A1;
 • poster może być wykonany dowolną techniką;
 • postery należy przywieść ze sobą w dniu konferencji i zawiesić je we wskazanym w czasie rejestracji miejscu; 
 • przyjmowane będą jedynie abstrakty sporządzone według załączonego poniżej szablonu (sugerujemy napisanie streszczenia wprost w załączonym abstrakcie co ułatwi zachowanie ustawionych wymiarów czcionek i formatowania; streszczenie należy zapisać w formacie edytowalnym (doc, docx, itd).; streszczenie w formacie pdf nie będą przyjmowane);
 • plik abstraktu oraz plik posteru przesyłane pocztą elektroniczną powinny w tytule zawierać tylko nazwisko pierwszego autora (zgodnie z informacją w treści abstraktu i posteru);
 • w sytuacji jeśli pliki abstraktu lub posteru będą posiadać bardzo duży rozmiar i ich przesłanie w formie załączników będzie sprawiało trudności, dopuszcza się przesłanie plików poprzez ich zamieszczenie na platformie https://wetransfer.com/ i przesłanie w treści wiadomości e-mail linku do ich pobrania.

Szablon abstraktu