Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Web Form Web Form

Rejestracja na Próbną Maturę z Chemii
min 2 max 64, bez spacji, cyfr i znaków specjalnych
To pole jest wymagane.
min 2 max 64, bez spacji, cyfr i znaków specjalnych
To pole jest wymagane.
Niepoprawny adres email
To pole jest wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail do korespondecji, w celu udziału w Próbnej Maturze z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody (na dole strony)

Wyrażenie zgody jest konieczne w celu rejestracji w Próbnej Maturze z Chemii
To pole jest wymagane.

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Jagielloński w zakresie: - imię - nazwisko - adres e-mail w celu: otrzymywania zaproszeń i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński zgodnie z klauzula "Pozostańmy w kontakcie" (u dołu strony)

Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu uczestnictwa w Próbnej Maturze z Chemii

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Próbnej Maturze z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim na podstawie zgody na przetwarzanie danych wyrażonej w formie elektronicznej.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w Próbnej Maturze z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników Próbnej Matury.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: maturauj@chemia.uj.edu.pl,

pocztą tradycyjna na adres Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków z dopiskiem „Warsztaty dla maturzystów”,

lub wycofać osobiście stawiając się w pokoju C0-02 na Wydziale Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników Próbnej Matury z Chemii z Wydziałem Chemii UJ i Dziennikiem Polskim.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu otrzymywania zaproszeń i informacji otrzymywania zaproszeń i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński

25-go maja rozpoczął się okres stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

W związku z tym, potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania zaproszeń i informowania Państwa o wydarzeniach realizowanych na naszym Uniwersytecie.

Dołożymy wszelkich starań, by przesyłane przez nas treści były dla Państwa wartościowe i interesujące.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych oraz w celu doręczenia zaproszeń okolicznościowych.

Pozostańmy w kontakcie!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: maturauj@chemia.uj.edu.pl. Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

 1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków. Możesz się z nami skontaktować:

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się kontaktować wysyłając maila na adres: iod@uj.edu.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczenia zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz w celu informowania o wydarzeniach realizowanych przez naszą Uczelnię. Podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: maturauj@chemia.uj.edu.pl.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż osiągnięcie wskazanych w punkcie 3 celów, a także do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podmioty pomagające nam w dostarczeniu treści na które wyrazili Państwo zgodę (np. Poczta Polska, firmy kurierskie, podmioty realizujące w naszym imieniu wysyłkę newslettera). Państwa dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania, a także (na zasadach określonych przez RODO) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będziemy mogli się z Państwem kontaktować i realizować zamierzonych celów.