Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Uczniowska Konferencja Młodych Chemików

31.08.2021
Szanowni Państwo,
już 24 września odbędzie się I Uczniowska Konferencja Młodych Chemików „Chemia dla zrównoważonego rozwoju”. W załączeniu przesyłamy książkę abstraktów w formie pliku pdf. Książkę tą mogą Państwo dowolnie dysponować, w tym także umieszczać na stronach internetowy swoich szkół. Książkę otrzymają Państwo również w wersji drukowanej w czasie konferencji wraz z innymi materiałami konferencyjnymi. W załączeniu znajduje się również wykaz drużyn, które zostały zakwalifikowane do etapu finałowego – a więc będą prezentować swoje postery w postaci wystąpień ustnych w czasie konferencji. Bardzo prosimy wszystkich, zarówno finalistów, jak i pozostałych uczestników o dokładne zapoznanie się ze sposobem prezentacji swoich prac.
Prezentacje finalistów
• Finaliści będą prezentować swoje prace w kolejność rosnących numerów posterów.
• Prezentacja posteru odbywa się poprzez wyświetlenie pliku pdf zawierającego poster na ekranie. Będzie to ten sam plik posteru, który przesłali Państwo w lipcu bieżącego roku W czasie omawiania możliwe jest przybliżanie odpowiednich sekcji posteru w celu ich dokładnego omówienia.
• Każdy zespół powinien wytypować tylko jednego ucznia, który zaprezentuje treść posteru. W czasie omawiania posteru można uszczegóławiać i przybliżać dodatkowe fakty, które nie pojawiły się na posterze, niemniej głównym wątkiem wystąpienia musi być treść posteru.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Wystąpienia dłuższe będą przerywane.
• Po prezentacji treści posteru następuje czas na pytania komisji złożonej z pracowników Wydziału Chemii UJ oraz na pytania innych uczestników konferencji. Na pytania komisji mogą odpowiadać wszyscy uczniowie będący autorami posteru. Tylko od członków komisji oraz dostępności czasu zależy liczba zadanych pytań.
• Komisja konkursowa wytypuje 3 zwycięskie postery. Pod uwagę będzie brana sama treść posteru, jak i sposób prezentacji. Nagrodzone zostaną zarówno postery zwycięskie, jak i postery pozostałych finalistów.
• Niezależnie od prezentacji każda drużyna, która została zakwalifikowana do finału, jest zobowiązana wydrukować poster i zawiesić go w hallu Wydziału Chemii UJ na czas konferencji.

Prezentacje pozostałych posterów
• Drużyny, których postery nie znalazły się w gronie finalistów zawieszą wydrukowane postery w hallu Wydziału Chemii UJ na cały czas trwania konferencji.
• Komisja konkursowa w czasie sesji posterowej obejrzy i oceni wszystkie postery drużyn, które nie zostały zakwalifikowane do finału. W czasie oceny posteru przedstawiciel drużyny powinien znajdować się przy posterze celem odpowiedzi na ewentualne pytania komisji.
• Spośród drużyn, które nie zostały zakwalifikowane do finału, komisja wskaże trzy najlepsze postery, które zostaną dodatkowo nagrodzone.

Pozostałe ważne informacje

Przypominamy, że postery należy wydrukować w formacie A1 w kolorze. Istnieje możliwość wydrukowania posteru w punkcie ksero na Wydziale Chemii UJ. W tym celu prosimy indywidualnie kontaktować się z punktem przez adres mailowy: pracownia@kserokom.com.pl Wydział Chemii UJ nie pośredniczy w korespondencji ani ustaleniach z punktem ksero. Format druku, cenę, sposób płatności oraz sposób odbioru posteru (najlepiej umówić się w dniu konferencji na godzinę 8:00-9:00 na odbiór posteru) należy ustalić indywidualnie z punktem ksero.

Każdy uczeń przy wejściu do budynku jest zobowiązany do okazania ważnej (opieczętowanej) legitymacji szkolnej.

W czasie całej konferencji należy przestrzegać zasad sanitarnych związanych z zagrożeniem COVID-19, w szczególności należy posiadać maskę zakrywającą usta i nos.

Przypominamy, że w czasie trwania konferencji wszyscy uczestnicy są zaproszeni do skorzystania z bezpłatnej przerwy kawowej.

Lista drużyn, które zostały zakwalifikowane przez komisję konkursową do wystąpienia finałowego w czasie I Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików "Chemia dla zrównoważonego rozwoju".

Książka abstraktów

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 września 2021 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się I Uczniowska Konferencja Młodych Chemików. Hasłem przewodnim tegorocznej, pierwszej edycji tej Konferencji jest Chemia dla zrównoważonego rozwoju. Udział w konferencji jest w pełni bezpłatny (łącznie z przerwą kawową).

ZAPISY NA KONFERENCJĘ ZAKOŃCZONE

Serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkoły do udziału w tej Konferencji, która, mamy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 4-osobową reprezentację (3 uczniów i 1 nauczyciel). W szczególności zależy nam na udziale w tym wydarzeniu uczniów, dla których chemia jest pasją i którzy rozważają w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach chemicznych.

Ze względu na ograniczenia pandemiczne przewidujemy możliwość udziału w konferencji ok. 40 drużyn reprezentujących szkoły (jest to zatem max. 160 uczestników). Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda drużyna, która zgłosi swój akces do udziału w konferencji przygotowuje abstrakt i poster tematyczny związany z tematem konferencji, a więc Chemią dla zrównoważonego rozwoju (zielona chemia, ochrona środowiska, nowoczesne technologie proekologiczne, odnawialne źródła i magazynowanie energii, przyjazne środowisku materiały, paliwa przyszłości, recykling odpadów, kształtowanie polityki i świadomości proekologicznej etc). Sposób prezentacji posteru przez uczestników przedstawia poniższa grafika.

Ponadto, w ramach Konferencji przewidziano:

- wykład popularnonaukowy

- pokaz doświadczeń chemicznych "Chemia i światło"

- zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych Wydziału Chemii UJ

W trakcie Konferencji eksperci z Wydziału Chemii UJ będą udzielali indywidualnych informacji na temat kierunków studiów chemicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować telefonicznie (+48126862587 lub 696989600) lub drogą mailową (konferen@chemia.uj.edu.pl).

Zachęcamy do skorzystania z naszego zaproszenia. Sukces planowanego wydarzenia będzie w dużej mierze zależał od Państwa. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby Konferencja Młodych Chemików budowała swoją markę i stała się imprezą cykliczną popularyzującą chemię i pokazującą jej różne oblicza, a dodatkowo była szansą dla uczniów na poznanie naszej oferty dydaktycznej, warunków studiowania oraz kierunków i programów studiów, jak również perspektyw przeszłej kariery zawodowej, w tym również pracy naukowej.

Konferencja będzie odbywać się w godzinach 9:00 - 15:00.

Regulamin konferencji.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.