Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Uczniowska Konferencja Młodych Chemików

Informacje ogólne

 

1 grudnia 2023 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się III Uczniowska Konferencja Młodych Chemików. Hasło przewodnie tegorocznej, trzeciej edycji tej konferencji to:
Chemia - środowisko - człowiek. Blaski i cienie energetyki jądrowej oraz alternatywnych źródeł energii.
Udział w konferencji jest w pełni bezpłatny (łącznie z obiadem dla uczestników konferencji).

ZAPISY

Serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkoły do udziału w tej Konferencji. Każda nauczyciel może zgłosić jeden zespół, w któego skład oprócz nauczyciela wchodzi dwójka lub trójka uczniów. Daną szkołę może reprezentować więcej niż jedne zespół. Zapraszamy zarówno zespoły ze szkół ponadpodstawowych, jak i ze szkół podstawowych. W szczególności zależy nam na udziale w tym wydarzeniu uczniów, dla których chemia jest pasją i którzy rozważają w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach chemicznych.

Przewidujemy możliwość udziału w konferencji ok. 50 drużyn reprezentujących szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda drużyna, która zgłosi swój akces do udziału w konferencji przygotowuje abstrakt i poster tematyczny związany z tematem konferencji, a więc "Chemia - środowisko - człowiek. Blaski i cienie energetyki jądrowej oraz alternatywnych źródeł energii". Sposób prezentacji posteru przez uczestników przedstawia poniższa grafika.

Sposób prezentacji posterów w czasie konferencji

Ponadto, w ramach Konferencji przewidziano:

- wykłady popularnonaukowy i pokazy doświadczeń,

- zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych Wydziału Chemii UJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować telefonicznie (+48126862587 lub 696989600) lub drogą mailową (konferen@chemia.uj.edu.pl).

Regulamin konferencji.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

III Uczniowska Konferencja Młodych Chemików oraz II Uczniowska Konferencja Młodych Chemików są organizowane przy wsparciu finansowym Wydziału Chemii w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim:

II edycja - 25 000 PLN

II edycja - 30 000 PLN

Informacje dodatkowe

Lista drużyn zakwalifikowanych do finałowych wystąpień:


P1Kogeneracja – czy to rewolucja?
Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu

P2Badanie poziomu świadomości i akceptacji społecznej  dla energetyki jądrowej mieszkańców Adamowa i okolic
Zespół Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie  

P9Od atomów do gwiazd czyli od elektrowni jądrowych do wschodzącej gwiazdy fotokatalizy
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu

P15Biogazownia w gminie Michałowo jako alternatywne źródło energii
Liceum Ogólnokształcące w Michałowie  

P17Fuzja jądrowa - obiecujące źródło czystej energii
Prywatna Szkoła Podstawowa “Scherzo” w Krakowie  

P20Energia z dużego jądra – geotermia
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu

P21Chemia - Środowisko – Człowiek. Blaski i cienie energii wiatrowej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach   

P24Alternatywne źródła energii - dlaczego nie?
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

P27Biomasa – od odpadu do energii odnawialnej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Społecznych w Wołowie  

P44Małe reaktory modułowe w mojej okolicy?
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

UWAGI DO PREZENTACJI FINAŁOWYCH:

 • W czasie finału poster należy wyświetlić na ekranie. Prezentacji posteru dokonuje jeden z autorów – ma na to maksymalnie 5 minut. Wystąpienia dłuższe będą przerywane. Drugi autor może w czasie prezentacji przybliżać odpowiednie fragmenty posteru. Po prezentacji komisja oraz inni uczestnicy konferencji zadają pytania autorom posteru – na pytania mogą odpowiadać wszyscy autorzy posteru. Tylko od członków komisji oraz dostępności czasu zależy liczba zadanych pytań.
 • Do prezentacji finałowej wykorzystane zostaną postery już przez Państwa przesłane – nie ma potrzeby wysyłania ich ponownie.
 • Finaliści będą prezentować swoje prace w kolejność rosnących numerów posterów.
 • W czasie omawiania posteru można uszczegóławiać i przybliżać dodatkowe fakty, które nie pojawiły się na posterze, niemniej głównym wątkiem wystąpienia musi być treść posteru.
 • Komisja konkursowa wytypuje 3 zwycięskie postery. Pod uwagę będzie brana sama treść posteru, jak i sposób prezentacji. Nagrodzone zostaną zarówno postery zwycięskie, jak i postery pozostałych finalistów.
 • Niezależnie od prezentacji każda drużyna, która została zakwalifikowana do finału, jest zobowiązana wydrukować poster i zawiesić go w hallu Wydziału Chemii UJ na czas konferencji.

PREZENTACJE POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW:

 • Drużyny, których postery nie znalazły się w gronie finalistów zawieszą wydrukowane postery w hallu Wydziału Chemii UJ na cały czas trwania konferencji.
 • Komisja konkursowa w czasie sesji posterowej obejrzy i oceni postery wszystkich drużyn, które nie zostały zakwalifikowane do finału. W czasie oceny posteru przedstawiciel drużyny powinien znajdować się przy posterze celem odpowiedzi na ewentualne pytania komisji.
 • Spośród drużyn, które nie zostały zakwalifikowane do finału, komisja wskaże pięć najlepszych posterów, które zostaną dodatkowo nagrodzone.

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE:

 • Przypominamy, że postery należy wydrukować w formacie A1 w kolorze. Istnieje możliwość wydrukowania posteru w punkcie ksero na Kampusie UJ (punkt mieści się na Wydziale Biologii UJ). W tym celu prosimy indywidualnie kontaktować się z punktem przez adres mailowy: pracownia@kserokom.com.pl Wydział Chemii UJ nie pośredniczy w korespondencji ani ustaleniach z punktem ksero. Format druku, cenę, sposób płatności oraz sposób odbioru posteru (najlepiej umówić się w dniu konferencji na godzinę 8:00-9:00 na odbiór posteru) należy ustalić indywidualnie z punktem ksero.
 • Każdy uczeń przy wejściu do budynku jest zobowiązany do okazania ważnej (opieczętowanej) legitymacji szkolnej.
 • Przypominamy, że w czasie trwania konferencji wszyscy uczestnicy są zaproszeni do skorzystania z bezpłatnego obiadu.
 • Kurtki na czas konferencji prosimy pozostawić w szatni – szatnia jest niestrzeżona więc prosimy nie zostawiać rzeczy cennych.
 • Istnieje możliwość pozostawienia auta na parkingu Wydziału Chemii UJ. W tym celu prosimy o zadzwonienie domofonem przy szlabanie i poinformowanie, że przyjechaliście Państwo na konferencję uczniowską.
 • W najbliższych dniach na stronie konferencji udostępnimy wersję online książki abstraktów. Książkę możecie Państwo dowolnie udostępniać na stronach swoich szkół. Książkę dostaniecie Państwo również w wersji drukowanej wraz z materiałami konferencyjnymi.
Książka abstraktów