Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

II Uczniowska Konferencja Młodych Chemików

Znamy finalistów!

Książka abstraktów

Komisja wyłoniła 10 posterów, które zostaną zaprezentowane w formie finałowej potyczki, są to:

P3 Wykorzystanie ekokatalizatorów pozyskiwanych naturalnie w powszechnych reakcjach w chemii organicznej

J. Krajnik, W. Wiśniewski, M. Wójtowicz, M. Kowalik

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

 

P9 BADANIE ŚWIADOMOŚCI I DZIAŁAŃ WŁAŚCICIELI PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH Z BRZESKA I OKOLIC ZWIĄZANYCH Z PONOWNYM UŻYCIEM MATERIAŁÓW ODPADOWYCH

J. Strąk, A. Rogowski, K. Zelek, M. Czerwicka-Pach

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

 

P14 ROLA FITOREMEDIACJI W UTRZYMANIU PRAWIDŁOWYCH STĘŻEŃ WYBRANYCH JONÓW W EKOLOGICZNYCH UPRAWACH WARZYW NA PRZYKŁADZIE SZKOLNEGO OGRÓDKA

P. Albrecht, W. Soroko, J. Wawrzyniak, A. Michalska

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

 

P17 BADANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW WÓD NATURALNYCH NA TERENIE MIASTA NOWY TARG Z RZEKI CZARNY DUNAJEC ORAZ OBSZARÓW TORFOWISKOWYCH REZERWATU BÓR NA CZERWONEM

P. Jastrzębska, D. Plata, J. Polaczek, A. Róg

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

 

P22 ANALIZA PORÓWNAWCZA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA WODORU W PROCESACH ELEKTROLIZY WODY

Z. Kusz, B. Sukiennik, A. Dymek

Prywatna Szkoła Podstawowa “Scherzo” w Krakowie

 

P26 ZERO WASTE

A. Krysiak, Z. Sałamaj, M. Gawłowska, E. Mamala

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie

 

P28 ELASTOMERY JAKO INNOWACYJNE PALIWO ALTERNATYWNE

K. Choroba, M. Chrószcz, J. Tatarczyk, H. Marcol

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr.1 w Raciborzu.

 

P30 JAKI JEST POZIOM TLENU W KRAKOWSKICH RZEKACH?

A. Ryło, M. Toporowicz, Ł. Woźniakowska, K. Dudek-Różycki

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

P39 CIĘŻKA SYTUACJA WODY - NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD ZIELONEJ CHEMII SKUTKIEM ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W WODACH GRUNTOWYCH

S. Karaś, A. Wasyl, P. Bieliński, F. Dyczko, Z. Sobczak

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

 

P40 CO ŁĄCZY NASA, ROŚLINY DOMOWE I WĘGIEL AKTYWNY? BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZENIA POWIETRZA ZAPROPONOWANEGO PRZEZ NASA

Z. Glesmann, D. Zarańska, W. Blachowski, J. Pyziak, D. Wieczorek

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu

 

UWAGI DO PREZENTACJI FINAŁOWYCH:

 • W czasie finału poster należy wyświetlić na ekranie. Prezentacji posteru dokonuje jeden z autorów – ma na to maksymalnie 5 minut. Wystąpienia dłuższe będą przerywane. Drugi autor może w czasie prezentacji przybliżać odpowiednie fragmenty posteru. Po prezentacji komisja oraz inni uczestnicy konferencji zadają pytania autorom posteru – na pytania mogą odpowiadać wszyscy autorzy posteru. Tylko od członków komisji oraz dostępności czasu zależy liczba zadanych pytań.
 • Do prezentacji finałowej wykorzystane zostaną postery już przez Państwa przesłane – nie ma potrzeby wysyłania ich ponownie.
 • Finaliści będą prezentować swoje prace w kolejność rosnących numerów posterów.
 • W czasie omawiania posteru można uszczegóławiać i przybliżać dodatkowe fakty, które nie pojawiły się na posterze, niemniej głównym wątkiem wystąpienia musi być treść posteru.
 • Komisja konkursowa wytypuje 3 zwycięskie postery. Pod uwagę będzie brana sama treść posteru, jak i sposób prezentacji. Nagrodzone zostaną zarówno postery zwycięskie, jak i postery pozostałych finalistów.
 • Niezależnie od prezentacji każda drużyna, która została zakwalifikowana do finału, jest zobowiązana wydrukować poster i zawiesić go w hallu Wydziału Chemii UJ na czas konferencji.

PREZENTACJE POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW:

 • Drużyny, których postery nie znalazły się w gronie finalistów zawieszą wydrukowane postery w hallu Wydziału Chemii UJ na cały czas trwania konferencji.
 • Komisja konkursowa w czasie sesji posterowej obejrzy i oceni postery wszystkich drużyn, które nie zostały zakwalifikowane do finału. W czasie oceny posteru przedstawiciel drużyny powinien znajdować się przy posterze celem odpowiedzi na ewentualne pytania komisji.
 • Spośród drużyn, które nie zostały zakwalifikowane do finału, komisja wskaże trzy najlepsze postery, które zostaną dodatkowo nagrodzone.

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE:

 • Przypominamy, że postery należy wydrukować w formacie A1 w kolorze. Istnieje możliwość wydrukowania posteru w punkcie ksero na Kampusie UJ (punkt mieści się na Wydziale Biologii UJ). W tym celu prosimy indywidualnie kontaktować się z punktem przez adres mailowy: pracownia@kserokom.com.pl Wydział Chemii UJ nie pośredniczy w korespondencji ani ustaleniach z punktem ksero. Format druku, cenę, sposób płatności oraz sposób odbioru posteru (najlepiej umówić się w dniu konferencji na godzinę 8:00-9:00 na odbiór posteru) należy ustalić indywidualnie z punktem ksero.
 • Każdy uczeń przy wejściu do budynku jest zobowiązany do okazania ważnej (opieczętowanej) legitymacji szkolnej.
 • Przypominamy, że w czasie trwania konferencji wszyscy uczestnicy są zaproszeni do skorzystania z bezpłatnej przerwy kawowej.
 • Kurtki na czas konferencji prosimy pozostawić w szatni – szatnia jest niestrzeżona więc prosimy nie zostawiać rzeczy cennych.
 • Istnieje możliwość pozostawienia auta na parkingu Wydziału Chemii UJ. W tym celu prosimy o zadzwonienie domofonem przy szlabanie i poinformowanie, że przyjechaliście Państwo na konferencję uczniowską.
 • W najbliższych dniach na stronie konferencji udostępnimy wersję online książki abstraktów. Książkę możecie Państwo dowolnie udostępniać na stronach swoich szkół. Książkę dostaniecie Państwo również w wersji drukowanej wraz z materiałami konferencyjnymi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 2 grudnia 2022 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się II Uczniowska Konferencja Młodych Chemików. Hasłem przewodnim tegorocznej, drugiej edycji tej konferencji jest "Chemia - Energia - Środowisko". Udział w konferencji jest w pełni bezpłatny (łącznie z przerwą kawową).

ZAPISY

Serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkoły do udziału w tej Konferencji, która, mamy nadzieję, na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każda nauczyciel może zgłosić maksymalnie 4-osobową reprezentację (3 uczniów i 1 nauczyciel). W szczególności zależy nam na udziale w tym wydarzeniu uczniów, dla których chemia jest pasją i którzy rozważają w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach chemicznych.

Przewidujemy możliwość udziału w konferencji ok. 40 drużyn reprezentujących szkoły (jest to zatem ok. 160 uczestników). Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda drużyna, która zgłosi swój akces do udziału w konferencji przygotowuje abstrakt i poster tematyczny związany z tematem konferencji, a więc "Chemia - Energia - Środowisko" (zielona chemia, ochrona środowiska, nowoczesne technologie proekologiczne, odnawialne źródła i magazynowanie energii, przyjazne środowisku materiały, paliwa przyszłości, recykling odpadów, kształtowanie polityki i świadomości proekologicznej etc). Sposób prezentacji posteru przez uczestników przedstawia poniższa grafika.

Sposób prezentacji posterów w czasie konferencji

Ponadto, w ramach Konferencji przewidziano:

- wykład popularnonaukowy

- pokaz doświadczeń chemicznych "Chemik na miejscu zbrodni"

- zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych Wydziału Chemii UJ

W trakcie Konferencji eksperci z Wydziału Chemii UJ będą udzielali indywidualnych informacji na temat kierunków studiów chemicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować telefonicznie (+48126862587 lub 696989600) lub drogą mailową (konferen@chemia.uj.edu.pl).

Zachęcamy do skorzystania z naszego zaproszenia. Sukces planowanego wydarzenia będzie w dużej mierze zależał od Państwa. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby Konferencja Młodych Chemików budowała swoją markę i stała się imprezą cykliczną popularyzującą chemię i pokazującą jej różne oblicza, a dodatkowo była szansą dla uczniów na poznanie naszej oferty dydaktycznej, warunków studiowania oraz kierunków i programów studiów, jak również perspektyw przeszłej kariery zawodowej, w tym również pracy naukowej.

Konferencja będzie odbywać się w godzinach 9:00 - 16:00.

Regulamin konferencji.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.